دهمین مراسم دانش‌آموختگی، تحلیف و اعطای سردوشی دانشجویان ارتش
حاج قاسم و فرماندهان سپاه در مشهد