باز هم توهین به احکام اسلامی

حفظ حیا و عفاف یا ورود بانوان به ورزشگاه های آقایان! پایمال کنندگان احکام اسلامی پاسخگوی خون شهدا باشند

بیانیه ی«شماره ی۱۱۸ » ورودبانوان به ورزشگاه واجب تر بود یا عمل به موارد کلیدی ذیل: بسم الله الرحمن الرحیم ورودبانوان به ورزشگاه واجب تر بود یا عمل ب...

مطالبات مردم Archives - پایگاه خبری رصد معروفات و منکرات