بارش برف و کوتاهی مسئولین شهری تهران

با بارش برف پاییزی و عدم ایجاد آمادگی های لازم در تهران، متاسفانه مشکلات عدیده ای برای مسیرهای اصلی شهر تهران ایجاد شد که شهرداری تهران می بایست پاسخگو باشد!