پایگاه خبری رصد معروفات و منکرات

سامانه رصد معروفات و منکرات

دریافت اپلیکیشن(نرم افزار تلفن همراه) سامانه رصد

پس از ثبت نام در سامانه، می توانید از طریق اپلیکیشن رصد و با استفاده از شماره همراه و کد ملیتان، گزارشات خود را ارسال نمایید.

ورود یا ثبت نام در سایت

بازگشت به سایت